The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 Habits of Highly Effective People is een boek van Stephen Covey. Het boek gaat in op de 7 gewoonten die zeer effectieve personen toepassen in hun (dagelijks) leven. Van welke gewoonten ben je je al bewust en welke pas je al (on)bewust toe? Om welke gewoonten het gaat, lees je in dit artikel.

Lees verder