Beleggen

Op deze pagina vind je achtergrond informatie over beleggen. Zo wordt uitgelegd wat beleggen en wat actief en passief beleggen is.  Ook komen de kosten van beleggen ter sprake, want kosten hebben meer invloed op je rendement dan je denkt. Tot slot geef ik je ook een inkijkje in mijn eigen portefeuille. Ondanks de coronacrisis ben ik juist toen begonnen met periodiek beleggen.

Wat is beleggen?

Beleggen is het investeren van geld met als doel financieel gewin te behalen. Dit kan op de beurs door bijvoorbeeld aandelen te kopen van een bepaald bedrijf. Het kan echter ook door te investeren in bijvoorbeeld stripboeken, kunst en auto’s. Wij beperken ons hier op het investeren van geld op de beurs.

Voor- en nadelen van beleggen
Je hebt vast wel reclames gezien of gehoord waarom ze zo snel mogelijk zeggen dat beleggen risico’s met zich mee brengt en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst.  Met beleggen kan je inleg dus minder waard worden en is het rendement dat je behaald onzeker. Daar zit echter wel een kanttekening aan, want hoe langer je een aandeel vast houdt, hoe groter de kans is dat dit een positief rendement is. Op basis van historische data en onderzoek blijkt dat als je in de S&P500 voor 30 jaar lang zou beleggen, altijd een positief rendement zou hebben.
Hoe korter je investeert middels beleggen, hoe meer risico je loopt op een mogelijk negatief resultaat. Bij beleggen is de tijd je beste vriend en om die reden wordt aangeraden zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen.

Actief en passief beleggen

Binnen het beleggen bestaan grofweg twee hoofdstromen: actief beleggen en passief beleggen. De groep die actief belegt heeft als doel om de markt te verslaan, dat houdt in meer rendement behalen dan het gemiddelde van dat jaar. Actief beleggen gaat gepaard met het doen van transacties om aandelen te kopen en te verkopen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% de markt niet verslaat.
De mensen die passief beleggen zijn tevreden met het rendement van de markt en deze groep mensen wordt ook wel indexknuffelaars genoemd. Als passieve belegger maak je weinig transacties en maak je je niet druk om de dagelijkse schommelingen, want je belegt voor minimaal 20 jaar. Dus eenmaal gekocht, blijft het aandeel zo lang mogelijk in bezit. Want bij passief beleggen is de tijd je beste vriend.

Indexbeleggen

Passief beleggen heet ook wel indexbeleggen. Een index volgt een specifieke beurs (bijvoorbeeld de AEX) of een financiële markt (bijvoorbeeld Europa of de hele wereld). Het rendement dat je met passief beleggen houdt is vergelijkbaar met de index. Stijgt de wereld index met 6% in een jaar, dan is jouw rendement net iets minder (de kosten moeten daar namelijk nog vanaf). Indexbeleggen kan op de beurs door middel van het kopen van Exchange Traded Funds (ETF) of buiten de beurs bij fonds. Wij gaan hier alleen in op de verhandelbare ETF’s.

Op de beurs zijn heel wat verschillende ETF’s te koop en volgen allemaal een bepaalde index. Om te weten te komen welke index wordt gevolgd, kan je ISIN nummer van het ETF via bijvoorbeeld Morningstar opzoeken. Het rendement van een ETF volgt de onderliggende index en wordt verminderd met de kosten van de ETF en eventuele transactiekosten van de broker.

Kosten beleggen

Een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op je rendement zijn de vaste kosten die jaarlijks betaald moeten worden. Probeer om die reden zo goed mogelijk op de vaste kosten te letten. Vaste kosten van de ETF zijn terug te vinden in de folders die worden gemaakt door de beheerder van de ETF. Hoe lager de vaste kosten, hoe meer rendement je over houdt.

Voorbeeld
De grafiek hiernaast maakt inzichtelijk wat een half procent meer aan kosten teweeg brengt in 20 jaar. In het voorbeeld wordt uitgegaan van 6% rendement per jaar zonder de kosten en zijn twee fictieve ETF’s aangeschaft. De ene ETF rekent 0,5% aan kosten per jaar en de ander 1%. Beide klinkt op jaarbasis niet heel veel, maar bekijk de grafiek goed wat dat in 20 jaar doet met JOUW rendement. Ruim 2.500 euro minder rendement. En bedenk goed waar deze 2.500 euro naartoe is gegaan… juist de beheerder van de ETF.

Wat op papier geen groot verschil lijkt (wat is nou een half procent?), blijkt in de praktijk een groots effect te hebben op je rendement. Hoe lager de vaste kosten die in rekening worden gebracht, hoe meer rendement je ZELF over houdt.

Welke ETF’s?

Zelf beleg ik via De Giro in twee ETF’s. De reden waarom ik via De Giro beleg is omdat zij een kernselectie van ETF’s hanteren die zonder transactiekosten worden aangeboden. Dat betekent dat je iedere kalendermaand een transactie zonder transactiekosten kan doen. Dit geldt voor iedere ETF die in de kernselectie bij De Giro is opgenomen. De twee ETF’s waarin ik investeer zijn beide opgenomen in de kernselectie en zodoende ben ik geen geld kwijt aan transactiekosten.

Via de ene ETF investeer ik in wereldwijde aandelen en via de andere ETF investeer ik in Europese obligaties. De ETF voor de wereldwijde aandelen heet Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (isin:IE00B3RBWM25). Deze ETF keert ieder kwartaal dividend uit en dat heeft als voordeel dat je het geld dat je ontvangt weer kan herinvesteren. Obligaties koop ik via de ETF genaamd iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (isin:IE00B3DKXQ41). Ook deze ETF keert geld (rente) uit en kan je herinvesteren zodra je dit ontvangen hebt.

Hieronder lees je hoe mijn portefeuille is ingedeeld en wat de resultaten zijn tot dus ver.

Portefeuille

De portefeuille die gehanteerd wordt heeft een verdeling van 80% aandelen en 20% obligaties. Om te zorgen dat iedere maand geïnvesteerd kan worden,wordt automatisch een vast bedrag overgemaakt naar De Giro. Afhankelijk van de actuele procentuele verdeling van de portefeuille worden of aandelen of obligaties gekocht, zodat de verdeling van 80/20% gehandhaafd blijft.

Download beleggen

Ben je al begonnen of wil je graag beginnen met beleggen? Maak je portefeuille inzichtelijk en download mijn document en zie per aandeel hoeveel rendement je hebt. Hulp nodig bij het beginnen met (periodiek) beleggen? Neem dan contact met de Geld Coach op.